# Journal Details Year
1 Television Channel Aur TRP Name of Journal: Printing Area
ISBN/ISSN No: 2394-5303, Author: Dr. Jitendra J. Radadiya
2021
2 Paryavaran Sanrshan me midiya ki bhumika Name of Journal: Ayudh
ISBN/ISSN No: 2321-2160, Author: Dr. Jitendra J. Radadiya
2021
3 Role of Community Radio in Rural Development Name of Journal: Vidhyayana
ISBN/ISSN No: 2454-8596, Author: Dr. Jitendra J. Radadiya
2021
4 Covid -19 Aur Krushi Arthtantr Name of Journal: Pratik Publication
ISBN/ISSN No: 978-81-945729-8-5, Author: Dr. Jitendra J. Radadiya
2021
5 Electronic Midiya Ka Samajik Dayitv Name of Journal: Printing Area
ISBN/ISSN No: 2394-5303, Author: Dr. Jitendra J. Radadiya
2021
6 Web Journalism In India Name of Journal: IRJMETS
ISBN/ISSN No: 2582-5208, Author: Dr. Jitendra J. Radadiya
2021
7 Suchna Kranti : Smaj Aur Sanskruti Name of Journal: Vidhyayana
ISBN/ISSN No: 2454-8596, Author: Dr. Jitendra J. Radadiya
2020
8 Mahila Sashktikaran me midiya ki bhumika Name of Journal: Surabhi
ISBN/ISSN No: 2349-4557, Author: Dr. Jitendra J. Radadiya
2020
9 covid-19 ane social midiyani lokmanas par asar Name of Journal: Brainstorming on Mental Health
ISBN/ISSN No: 978-84-947088-3-4, Author: Dr. Jitendra J. Radadiya
2020
10 Gujarati Krushi Patrkartavma Krushi Samayikoni Bhumika Name of Journal: Vidya Vivek
ISBN/ISSN No: 2394-2304, Author: Dr. Jitendra J. Radadiya
2020
11 Krushi ane madhymoma parivartan Name of Journal: Vidya Vivek
ISBN/ISSN No: 2394-2304, Author: Dr. Jitendra J. Radadiya
2019
12 Paryatan Vikas Aur Sanchar Madhyamo ki Bhumika Name of Journal: Pinting Area
ISBN/ISSN No: 2394-5303, Author: Dr. Nita V. Udani
2019
13 Gujratme Patrakarita Prashikshan Aur Samsyaye Name of Journal: Vidhyavarta
ISBN/ISSN No: 2319-9318, Author: Dr. Nita V. Udani
2019
14 Saurastrama Patrakartvana Prarmbhi theyela samajik sudhara ane vikasma strilekha nu pradan Name of Journal: Aayudh
ISBN/ISSN No: 2321-2160, Author: Dr. Nita V. Udani
2019
15 Katchnu Patrakartva Name of Journal: Surbhi
ISBN/ISSN No: 2349-4557, Author: Dr. Nita V. Udani
2019
16 Mahila Shashktikaran ane samuh madyam Name of Journal: Vidya Vivek
ISBN/ISSN No: 2394-4557, Author: Dr. Nita V. Udani
2019
17 Saurastra na Patrakaratva ni sann 'Saurashtra' akhbar Name of Journal: Vidya Vivek
ISBN/ISSN No: 23942304, Author: Dr.Yashwant Hirani
2019
18 Hindi Patrakarita ka Itihas Name of Journal: Printing Area
ISBN/ISSN No: 23945303, Author: Dr.Yashwant Hirani
2019
19 1857 Ane Bhartiya Patrakartva Name of Journal: Vidhya Vivek
ISBN/ISSN No: 2394-2304, Author: Dr. Nita V. Udani
2018
20 Scope of Ethics in social media usage: A critical study Name of Journal: Recent Trends
ISBN/ISSN No: 23489725, Author: Dr.Yashwant Hirani
2018
21 Education Through New Media technology: Expanding horizons of Learning Name of Journal: Recent Trends
ISBN/ISSN No: 23489715, Author: Dr.Yashwant Hirani
2018
22 Gandhijinu Patrakartva Name of Journal: Saurashtriya
ISBN/ISSN No: 2249-4383, Author: Dr. Nita V. Udani
2017
23 Hindi Filmo ma Nari nu Chitran Name of Journal: Saurashtra
ISBN/ISSN No: 22494383, Author: Dr.Yashwant Hirani
2017
24 Hindi Cinema Aur Sahtriyik Antarsambandh Name of Journal: Vidyavivek
ISBN/ISSN No: 2394-2304, Author: Dr. Nita V. Udani
2016
25 Development in the use of Social Media for Communication : A Study Name of Journal: An International Multidisciplinary research e-journal
ISBN/ISSN No: 24548596, Author: Dr.Yashwant Hirani
2016
26 Vaigyanik Abhigam ane Saurashtra na Akhabaro Name of Journal: Abhidrasti
ISBN/ISSN No: 09716629, Author: Dr.Yashwant Hirani
2014
27 Gujarati Cinema na 80 Varsh Name of Journal: International Journal for Research Studies
ISBN/ISSN No: 2348585x, Author: Dr.Yashwant Hirani
2014
28 Akhabro ane samajik vikas Name of Journal: International Journal for Research studies
ISBN/ISSN No: 2348585x, Author: Dr.Yashwant Hirani
2014
29 Gujrati Cinema Swarn yugka Interzar Name of Journal: Media Vimarsh
ISBN/ISSN No: 2249-0549, Author: Dr. Nita V. Udani
2013
30 Gujarati Stri Samayiko nu Pradan Name of Journal: Surashtriya
ISBN/ISSN No: 22494383, Author: Dr.Yashwant Hirani
2013
31 Hindi Filmoma Nari Chhabi Nirupan Name of Journal: Arthat
ISBN/ISSN No: 2319653x, Author: Dr. Nita V. Udani
2012
32 Portrayal of Indian Woman Refitted in Advertisements Name of Journal: Vac
ISBN/ISSN No: 23201533, Author: Dr. Nita V. Udani
2010
33 Ognismi Sadina Prakhar Samaj Sudhark ane Patrakar Karsandas Mulji Name of Journal: Arthat
ISBN/ISSN No: 2319653x, Author: Dr. Nita V. Udani
2007
34 Kanya Kelavanina Prakhar Himayati Shri Manilal Drivedi and Saurashtra nu Pratham Strilaxi Samayik 'Priyamvada' Name of Journal: Priyamvada
ISBN/ISSN No: -, Author: Dr. Nita V. Udani
2003