# Book Details Year
1 Sudharakyugna Vividh Samayiko Name of Publisher: Jahnavi Publication
ISBN No: 978-93-85490-30-9, Author/Editor: Dr. Jitendra J. Radadiya
2021
2 Amrutlal Sheth Ane Janmbhoomi Name of Publisher: Jahnavi Publication
ISBN No: 978-93-85490-29-3, Author/Editor: Dr. Jitendra J. Radadiya
2021
3 Saurashtrano Krushi vikas Ane Akhabaro Name of Publisher: Kiran Sharma
ISBN No: 978-93-90778-08-9, Author/Editor: Dr. Jitendra J. Radadiya
2021
4 samarth samadako Name of Publisher: sanskruti Prakasan
ISBN No: ISBN no. 978-93-83-977-49-9, Author/Editor: Dr. Nita V. Udani
2020
5 Akhabari Tvarikh Name of Publisher: sanskruti Prakasan
ISBN No: ISBN no.978-93-83977-42-0, Author/Editor: Dr. Nita V. Udani
2019
6 Vigyapan Ane Naitikta Name of Publisher: Eklavya Prakashan
ISBN No: 978-93-85210-73-0, Author/Editor: Dr. Trupti Vyas
2016
7 Sineshaushti Name of Publisher: Khusbu Prakasan
ISBN No: ISBN no.978-93-82870-36-4, Author/Editor: Dr. Nita V. Udani
2016
8 Jansampark: Ek parichay. Name of Publisher: Nishant Viral Udani
ISBN No: ISBN no.978-93-82870-35-7, Author/Editor: Dr. Nita V. Udani
2013
9 Printing Technology Name of Publisher: Maxcel India Publisher
ISBN No: 9781533024084, Author/Editor: Dr.Yashwant Hirani
2012
10 Saurashtra nu Prarambhik Patrakaratva Name of Publisher: Maxcel India Publisher
ISBN No: 9781532914829, Author/Editor: Dr.Yashwant Hirani
2012
11 Reporting Name of Publisher: Maxcel India Publisher
ISBN No: 9781533024077, Author/Editor: Dr.Yashwant Hirani
2012
12 Saurashtra thi Phulchhab Name of Publisher: Maxcel India Publisher
ISBN No: 9781533024053, Author/Editor: Dr.Yashwant Hirani
2012
13 Saurashtra nu Dainik Patrakaratva Name of Publisher: Maxcel India Publisher
ISBN No: 9781533024022, Author/Editor: Dr.Yashwant Hirani
2012
14 Vaishvik Patrakartva no prarambh ane Rajkiya Prusthabhoomi Name of Publisher: Nishant viral Udani
ISBN No: ISBN no.978-93-83973-15-6, Author/Editor: Dr. Nita V. Udani
2011
15 Tantrilekh: Mahatva ane lokpriyata Name of Publisher: Nishant viral udani
ISBN No: ISBN no.978-93-83973-17-0, Author/Editor: Dr. Nita V. Udani
2010
16 Bharatiya patrakatvano prarambhik itihas Name of Publisher: Print fast publisher pri.ltd
ISBN No: ISBN no.978-93-83973-16-3, Author/Editor: Dr. Nita V. Udani
2010
17 Bimaldani cine srushti Name of Publisher: nishant udani
ISBN No: ISBN no.978-93-83973-14-9, Author/Editor: Dr. Nita V. Udani
2007
18 Bimal Roynu madhyam kaushalya Name of Publisher: Print fast publisher
ISBN No: -, Author/Editor: Dr. Nita V. Udani
2005