સૌરાષ્ટ્ર-તમિલ સંગમમ્ અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના એજ્યુકેશન સ્ટોલની મુલાકાત લેતા તમીલનાડુના થંજાવુરના રાજા Srimant Rajasri Babaji Rajah Sahib Bhonsle Chhatrapati તથા મહારાણીશ્રી Gayatri Raje Sahib Bhonsle

તમીલનાડુના થંજાવુરના રાજા Srimant Rajasri Babaji Rajah Sahib Bhonsle Chhatrapati તથા મહારાણીશ્રી Gayatri Raje Sahib Bhonsle એ સૌરાષ્ટ્ર-તમિલ સંગમમ્ અંતર્ગત સોમનાથ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના એજ્યુકેશન સ્ટોલની મુલાકાત લીધી હતી અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ વિશે માહિતી મેળવી હતી.

આ પ્રસંગે ગુજરાત રાજયના આદરણીય શિક્ષણમંત્રીશ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ સાહેબ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.


Published by: Office of the Vice Chancellor

28-04-2023