Basic Training Camp Swimming 2020-21

શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ ખાતે  સ્વીમીંગ રમતના ટ્રેનરોના દ્રારા તાલીમ કેમ્પનો પૂર્ણ થયેલ છે , સ્વીમીંગના તાલીમ કેમ્પની શરૂઆત તા. ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ થી શરૂ થયો હતો, તથા તા. ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ના રોજ પુર્ણ થયેલ હતો.  જેમાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન રાજકોટ શહેરના કુલ ૯૬ વિદ્યાર્થીઓએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ હતુ, જેમાં ૦૬ વિદ્યાર્થીઓ તાલીમ કેમ્પમાં હાજર રહ્યા હતા. ૧૦૦ મી. ઈવેન્ટમાં ફક્ત ૦૩ વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા હતા. વિદ્યાર્થીઓને સર્ટીફિકેટ આપવામાં આવેલ હતા.


Published by: Physical Education Section

15-01-2021