"હર ઘર તિરંગા યાત્રા" - ભૌતિકશાસ્ત્ર ભવન

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ નિમિતે હર ઘર તિરંગા કાર્યક્રમ અંતર્ગત તિરંગા યાત્રાનું આયોજન ભૌતિકશાસ્ત્ર ભવન ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું.


Published by: Department of Physics

05-08-2022