Cricket Coaching Pratice

શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ ખાતે ક્રિકેટ રમતના ટ્રેનરોના દ્રારા તાલીમ આપવાનું શરૂ થઈ ગયેલ છે.


Published by: Physical Education Section

10-01-2021